Producten & services bekijken

Kies valuta:


cloud server
€25.00 maandelijks
hosted exchange account
€6.00 maandelijks
SLA-5
Support
Werkdagen van 8-20 u binnen 4 uur respons op urgente verzoeken van opdrachtgever.

Backup van server
• Backup op basis van storagesnapshots.
De eerste 14 dagen wordt alles bewaard op dezelfde locatie, daarnaast worden backups gerepliceeerd naar een datacentrum op 1 km afstand, waar dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse backups worden bewaard. Backups worden 3 maanden bewaard.

Monitoring
Servers worden gemonitord op de volgende processen
o Beschikbaarheid server dmv ping: 24 uur per dag, notificatie via SMS en email
o Beschikbaarheid database server: 24 uur per dag notificatie via SMS en email
o Diskspace: 24 uur per dag notificatie via email, tijdens kantooruren via SMS
o Server Load: 24 uur per dag notificatie via email, tijdens kantooruren via SMS
o Overige processen op specificatie klant.

Statistieken
Webstatistieken via Awstats volgens standaardconfiguratie.

Updates en patches
Beveiligingsupdates worden binnen een maand toegepast, kritische updates zo spoedig mogelijk (binnen enkele dagen)

Storingsmeldingen
Alle storingen worden automatisch geregistreerd door ons monitoringsysteem. Deze gegevens zijn op verzoek ter inzage van de klant. Storingen die direct invloed hebben op de beschikbaarheid van de server worden zo spoedig mogelijk aan de klant gemeld.

Beheer: maximaal 1 uur overig systeembeheer per maand (configuratiewijzigingen, aanmaken accounts, eenvoudige software installaties)
€150.00 maandelijks
VMware Enterprise Resource Pool
€25.00 maandelijks
VMware Enterprise Resource Pool extension
€25.00 maandelijks